Menu Filter Paginamenu

Belangrijke informatie

 

Deze site is bestemd voor de Belgische internauten.

Bijgevolg zijn de publicaties en de informatie die verspreid worden op de website onderworpen aan de Belgische wetgeving. De toegang tot deze gegevens vanuit andere landen gebeurt op risico van de lezer. U kunt slechts inschrijven op de gepromote compartimenten op deze site in de rechtsgebieden waar hun verkoop en promotie zijn toegestaan.

Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) garandeert het bijwerken en de juistheid van de gegevens op de website om op deze manier zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen.

Ondanks het feit dat Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) alle nodige zorg in het werk stelt om de veiligheid van deze website en de controle van de gegeven informatie te waarborgen, kan Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerde of onwettige informatie te wijten aan een mogelijke verspreiding van een virus, een technische fout, onderbreking van de verbinding, of frauduleuze interventie door derden.

De marktvisies op deze website weerspiegelen de opinies en meningen van Invesco, rekening houdend met de op dat moment beschikbare informatie. Deze visies hebben enkel tot doel informatie te verschaffen en bevat echter geen contractuele verbintenis noch een voorstel om te investeren of arbitrage. De aanbevelingen vormen geen verbintenis namens Invesco. Alle producten en waarden op deze site zijn onderworpen aan marktschommelingen. Er kunnen geen garanties gegeven worden over de toekomstige ontwikkeling.

De informatie die gepubliceerd wordt op deze site vervolledigt de juridische documentatie (prospectus, de laatste halfjaarlijkse- en jaarverslagen en de Essentiële Beleggers Informatie (KIID)). Deze publicaties worden ook op simpele aanvraag gratis ter beschikking gesteld op het hoofdkantoor van Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France) Louizalaan 235 te 1050 Brussel, bij onze distributeurs en financieel dienstverlener (RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210 Brussel (sinds 01/01/2010).

Voor volledige informatie over de in Belgie geregistreerde compartiment, bekijkt u de sectie Productfiches. Voor aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) op telefoonnummer 02 641 01 70 of per fax op 02 64101 75. Deze internetsite kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden beheerd worden. Deze links en informatiebronnen worden u uitsluitend ter informatie aangeboden. Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) controleert deze websites niet, noch de informatie die erop verschijnt en kan dus geen enkele garantie bieden wat de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie betreft.

Indien u via uw website een hyperlink willen maken naar invesco.be, dan dient voorafgaande goedkeuring van Invesco gezocht te worden. Invesco verzamelt geen persoonsgegevens als onderdeel van haar activiteiten via deze site.