Menu Filter Paginamenu

Invesco Pan European High Income Fund

Fondsen in Focus

 
person

Paul Read

Co-head van vastrentende

Profiel bekijken

person

Paul Causer

Co-head van vastrentende

Profiel bekijken

person

Stephanie Butcher

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

De focus van dit compartiment ligt op inkomsten. Onze flexibiliteit om te beleggen in aandelen kan in dit verband bijzonder goed van pas komen, omdat de inkomsten beschikbaar uit aandelen vergeleken met obligaties een aantrekkelijkere optie kunnen vormen.”

Paul Read, Fondsbeheerder

Waarom het Invesco Pan European High Income Fund?

Door obligaties en aandelen te combineren verleent het Invesco Pan European High Income Fund toegang tot de beste rendements- en kapitaalgroeikansen in heel Europa. Dit gediversifieerd product belegt voornamelijk in hoogrentende Europese schuldbewijzen, maar kan ook tot 30% van zijn vermogen aan liquiditeiten, geldmarktinstrumenten en aandelen toewijzen. Zo kan het beheerteam het compartiment herpositioneren al naargelang de marktcyclus en volgens de opportuniteiten van het moment. Het team is enkel bereid om risico’s te nemen als het verwacht dat ze beloond zullen worden.

 • Een combinatie van aandelen en obligaties
  Deze diversificatie verbreedt het universum van beleggingskansen. Ook al krijgt het compartiment het leeuwendeel van zijn inkomsten uit coupons en obligaties, toch kunnen dividenden uit aandelen een echt alternatief van belang bieden.
 • Een actieve, op de markt afgestemde benadering
  De beleggingsbenadering van het team is informeel, gebaseerd op herhalingen en flexibel.1 Het team benut zowel kansen op korte als op lange termijn. Het risico kan snel worden teruggebracht als de marktomstandigheden een voorzichtigere allocatie vereisen.

1Invesco Ltd, Henley On Thames
 

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is het behalen van langetermijngroei van het totale beleggingsrendement uit een actief beheerde, gespreide portefeuille die voornamelijk belegt in Europese hogerrentende schuldpapieren.

Kenmerken van het compartiment

Volume

EUR 8,59 Mld

Lanceringsdatum

Maart 2006

Juridische aard

Compartiment van Invesco Funds, SICAV naar Luxemburgs recht met UCITS statuut

Valuta

EUR

Instapkosten

0% tot max. 5,00%

Beheerkosten

1,25%

Lopende kosten

1,62%

Swing pricing

Max. 2% van de NIW

Beurstaks

Cap: 1,32% (max 4000 EUR);
Dist: 0%

Initiële minimale investering

1000 EUR

ISIN codes

(A kap.) LU0243957239
(A jaarlijkse uitkering) LU0794790716
(A driemaandelijkse uitkering) LU0243957312

Bron: Invesco A-kap. 31/05/2017

Roerende voorheffing

Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten (voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen.

Risico

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.
 • Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds.
 • Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen.
 • Het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten (complexe instrumenten) in een poging om het algemene risico van zijn beleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te dringen, al kan niet worden gegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt.
 • Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
 • Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken.

Belangrijke informatie

Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum en blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kunnen dus niet worden gegarandeerd. Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken in het geval van grote verkoop. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en in het kantoor van Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Het compartiment is onderworpen aan 25% roerende voorheffing, involge de wet Belgisch Staatsblad op 31/12/2012. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be (Met behulp van een externe koppeling verlaat u onze website. Invesco Asset Management S.A. is niet aansprakelijk voor de informatie of adviezen die in dit verband gepubliceerd worden.). Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met de externe ombudsman (02 702 52 00 of klachten@consumentenombudsdienst.be) of met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.com). Dit document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be

Morningstar rating: © 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.