Invesco Pan European Equity Fund

Fondsen in Focus

 
person

John Surplice

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

person

Martin Walker

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

Door de eurocrisis worden veel Europese bedrijven onder hun intrinsieke waarde verhandeld: een buitenkans voor beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke waarderingen.”

John Surplice, Fondsbeheerder

Waarom Europese aandelen ?

Veel van de grootste bedrijven met een hoog rendement hebben hun hoofdkantoor in Europa. Deze bedrijven zijn winstgevend, zelfs in de meest uitdagende marktomstandigheden van de afgelopen jaren. Investeren in deze bedrijven biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan hun succes. Wij zijn van mening dat een Europees aandelencompartiment een integraal onderdeel van een goed gediversifieerde portefeuille vertegenwoordigt voor beleggers die op lange termijn denken.

Waarom het Invesco Pan European Equity Fund?

De geschiedenis toont aan dat lage waarderingen één van de bepalende factoren zijn voor toekomstige mogelijke langetermijnrendementen. Als gevolg van de recente crisis in Europa zijn er talrijke opportuniteiten om te profiteren van waardestijgingen van bedrijven in diverse sectoren.

 • Een beheer op basis van overtuiging
  De beheerders selecteren uitsluitend aandelen waarbij zij anticiperen op een herwaardering en waarvan ze verwachten dat de de performance een gestage, stijgende lijn zal vertonen. Door deze aanpak kunnen zij zonder enige beperking op basis van hun sterke overtuiging aanzienlijke posities innemen.
 • Een flexibele benadering met nauwgezet risicobeheer
  Het beleggingsproces wordt niet gedreven door te focussen op een sector, een aandelencategorie of een specifieke beurskapitalisatie. Op deze manier hebben de fondsbeheerders veel ruimte om de positionering van het fonds af te stemmen op de omstandigheden van de onderliggende markt en op de beleggingsmogelijkheden die zich voordoen. De weging van de onderdelen van de portefeuille wordt bepaald aan de hand van het risico/rendementprofiel van de verschillende posities en de beoogde wereldwijde diversificatie. De beleggingsrisico’s worden nauwgezet en op onafhankelijke wijze beoordeeld.
 • Een ervaren team
  Het fonds wordt zowel door de Europese als door de Britse aandelenteams beheerd (Invesco Asset Management Ltd.). Deze bundeling van krachten bevordert de onderlinge communicatie en de uitwisseling van ervaringen. De 400 bedrijfsbezoeken die de teams elk jaar afleggen leveren onmisbare informatie voor de afstemming van het beheerproces. Het fonds viert zijn 10-jarig bestaan onder de deskundige leiding van fondsbeheerders Martin Walker en John Surplice.

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is het behalen van vermogensgroei op lange termijn middels een beleggingsportefeuille van aandelen of aandelenverwante effecten van Europese ondernemingen waarbij de nadruk wordt gelegd op grote bedrijven.

Kenmerken

Volume

EUR 3,42 Mld

Lanceringsdatum

02 januari 1991

Juridische aard

Compartiment van Invesco Funds, SICAV naar Luxemburgs recht met UCITS statuut

Valuta

EUR

Instapkosten

0% tot max. 5,00%

Beheerkosten

1,5%

Lopende kosten

1,97%

Swing pricing

Max. 2% van de NIW

Beurstaks

Kap :1.32% (max 4000 EUR); Dist: 0%

Initiële minimale investering

1000 EUR

ISIN codes

A (Kap): LU0028118809
A (Dist): LU0267985231

Bron: Invesco A-aandelen Kap. 31/05/2017

Risico

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.
 • Het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten (complexe instrumenten) in een poging om het algemene risico van zijn beleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te dringen, al kan niet worden gegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt.

 • Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

 • Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken.

Belangrijke informatie

Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum en blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kunnen dus niet worden gegarandeerd. Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken in het geval van grote verkoop. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en in het kantoor van Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Het compartiment is niet onderworpen aan 25% roerende voorheffing, involge de wet Belgisch Staatsblad op 31/12/2012. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be (Met behulp van een externe koppeling verlaat u onze website. Invesco Asset Management S.A. is niet aansprakelijk voor de informatie of adviezen die in dit verband gepubliceerd worden.). Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met de externe ombudsman (02 702 52 00 of klachten@consumentenombudsdienst.be) of met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.com). Dit document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be

Morningstar rating: © 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.