Menu Filter Paginamenu

Aandelen Eurozone: Lage- of hogedrukgebied?

Fondsen in Focus

 

Invesco Euro Structured Equity Fund

person

Thorsten Paarmann

Team portfolio management

Profiel bekijken

person

Alexander Uhlmann

Director Portfolio Management

Profiel bekijken

Invesco Euro Equity Fund

person

Jeffrey Taylor

Hoofd van de europese aandelen

Profiel bekijken

person

Oliver Collin

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

Keuzevrijheid via verschillende strategieën.

Wij weten zeker dat u uw beleggingsbeslissingen neemt op basis van uw eigen prognose voor de aandelenmarkten in de eurozone. Dus waarom zouden we uw keuze beperken door die van ons te limiteren?

Invesco Euro Equity Fund

Waarderingsbenadering

Het doel van het compartiment is op de lange termijn beter te presteren dan de MSCI EMU Index-NR (EUR). Het compartiment streeft ernaar deze doelstelling te bereiken door middel van een actieve toewijzing aan aandelen van de eurozone.

Productfiche A-aandelen kapitalisatie

Invesco Euro Structured Equity Fund

Lage volatiliteit 

De doelstelling van het compartiment is vermogensgroei op lange termijn. Het compartiment zal deze doelstelling proberen te bereiken door minstens 90% van de NIW te investeren in aandelen van bedrijven die beursgenoteerd zijn in de eurozone.

Productfiche  A-aandelen kapitalisatie

Risico

  • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.
  • Het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten (complexe instrumenten) in een poging om het algemene risico van zijn beleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te dringen, al kan niet worden gegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt.

  • Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

  • Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken.

Belangrijke informatie

Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum en blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kunnen dus niet worden gegarandeerd. Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken in het geval van grote verkoop. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en in het kantoor van Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Het compartiment is niet onderworpen aan 25% roerende voorheffing, involge de wet Belgisch Staatsblad op 31/12/2012. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be (Met behulp van een externe koppeling verlaat u onze website. Invesco Asset Management S.A. is niet aansprakelijk voor de informatie of adviezen die in dit verband gepubliceerd worden.). Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met de externe ombudsman (02 702 52 00 of klachten@consumentenombudsdienst.be) of met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.com). Dit document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be

Morningstar rating: © 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.