Menu Filter Paginamenu

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Fondsen in focus

 
person

Scott E. Wolle

Chief investment officer

Profiel bekijken

wie succesvol wil beleggen doet er goed aan om niet al zijn eieren in één korf te leggen. Beleggers zouden hun beleggingen over verschillende activaklassen moeten verdelen. De sleutel hiertoe is het vinden van een juist evenwicht tussen risico en rendement.”

Scotte Wolle, beheerder

Wat is een compartiment met uitgebalanceerd risico?

Een uitgebalanceerd compartiment is afgestemd op beleggers die op zoek zijn naar een mix van rendement en zekerheid. Dergelijke gemengde compartimenten kunnen worden beschouwd als een gulden middenweg die beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in een compartiment dat de twee activaklassen ‘aandelen’ en ‘obligaties’ combineert. De performance levert wellicht niet zo’n spectaculair rendement op als bepaalde aandelen compartimenten, maar het risico is aanmerkelijk lager. In principe moet met een uitgebalanceerd compartiment een conservatieve groei zonder buitensporige risico’s mogelijk zijn.

Waarom het Invesco Balanced-Risk Allocation Fund?

Bij het selecteren van beleggingen zou het potentiële rendement niet het enige criterium moeten zijn, het risico aspect is even belangrijk. Het beheren van het portefeuillerisico is een van de grootste uitdagingen waar beleggers mee worden geconfronteerd. De sleutel tot succes is om risico en rendement af te wegen en zo een goede balans te creëren. Het compartiment Invesco Balanced-Risk Allocation Fund biedt beleggers een innovatieve oplossing voor dit dilemma.

 • Drie activaklassen – Eén compartiment
  Het compartiment Invesco Balanced-Risk Allocation Fund biedt beleggers een strategische, wereldwijd gediversifieerde portefeuille waarin wordt belegd in drie verschillende activaklassen met behulp van derivaten.
 • Balans is de sleutel tot succes
  Het compartiment volgt een nieuw beleggingsconcept. Het beleggingsteam streeft ernaar de risicobijdragen van de drie verschillende activaklassen met elkaar in evenwicht te brengen, teneinde de waarschijnlijkheid, omvang en duur van vermogensverliezen te beperken en om de spreiding tussen de activaklassen op tactische wijze aan te passen om de verwachte rendementen te verbeteren.
 • Een uiterst ervaren beleggingsteam
  Beheerder van het compartiment Scott E. Wolle heeft meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Hij wordt ondersteund door een team van beleggingsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in het beheer van gemengde portefeuilles.
 • 1Hoewel er alles aan gedaan zal worden om dit te verwezenlijken, is dit doel niet gegarandeerd.

Doelstelling van het compartiment

Het compartiment streeft ernaar een totaalrendement te bieden met lage tot matige correlatie met de traditionele indices van de financiële markten, door een positie op te bouwen in drie activaklassen: obligaties, aandelen en grondstoffen. Het is de bedoeling dat het algemene risico van het compartiment consistent is met dat van een evenwichtige portefeuille van aandelen en obligaties.

Lexicon

Wat is een aktivaklasse?
Een activaklasse is een classificatie van soorten beleggingen; zo vertegenwoordigen aandelen, obligaties, cash, grondstoffen en valuta’s vijf verschillende activaklassen.

Wat is een obligatie/schuldbewijs?
Dit zijn financiële instrumenten die een schuld van de emittent aan de houder vertegenwoordigen; hieronder vallen onder meer staats- en bedrijfsobligaties, geldmarktinstrumenten en overige vastrentende effecten. Gewoonlijk verschaffen deze financiële instrumenten regelmatige rentebetalingen als vergoeding voor het gebruik van de middelen van een belegger (of diens kredietverschaffer). Die betalingen houden meestal een specifieke periode aan. De hoofdsom (het oorspronkelijk geleende bedrag) wordt doorgaans aan het einde van deze periode betaald.

Wat zijn aandelen?
Wat beleggingsstrategieën betreft zijn (gewone) aandelen één van de belangrijkste activaklassen. Technisch gesproken vertegenwoordigen aandelen het resterende belang in de activa van een bedrijf na aftrek van de passiva, verdeeld over de individuele aandeelhouders.

Wat zijn grondstoffen?
Van oorsprong bevatten grondstoffen onder meer fysieke goederen, zoals graan, goud, rundvlees, olie en aardgas. Die definitie is niet zo lang geleden uitgebreid met financiële producten zoals vreemde valuta en indices. Een grondstof kan ook worden beschouwd als een goed waar vraag naar is zonder een kwalitatieve differentiatie binnen een markt (zo zijn alle vaten olie ongeveer hetzelfde). Aangezien niemand al die zware materialen daadwerkelijk wil vervoeren, zijn het feitelijk futurecontracten of -opties in grondstoffen die worden verhandeld. Dit zijn overeenkomsten om op een specifieke datum tegen een overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

Kenmerken

Volume

EUR 2,68 Mlds

Lanceringsdatum

September 2009

Beheerder

Scott E. Wolle

Juridische aard

Subfonds van Invesco Funds, SICAV naar Luxemburgs recht met UCITS statuut

Valuta

EUR

Instapkosten

0% tot max. 5%

Beheerkosten

1,25%

Lopende kosten

1,62%

Swing pricing

max. 2% van de NIW

Beurstaks

Kap: 1,32% (max 4000 EUR)

Dist: 0%

Initiële minimale investering

1000 EUR

ISIN codes

(A Cap.) LU0432616737
(A USD Hgd Cap.) LU0482498762
(A Dist.) LU0482498176

Bron: Invesco.  A-aandelen Kap. 31/05/2017

Risico

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.

 • Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen.

 • Het compartiment zal beleggen in financiële derivaten (complexe instrumenten), mogelijk met hefboomeffect, wat kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het compartiment.

 • Beleggingen in instrumenten die blootstelling bieden aan grondstoffen worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, die grotere schommelingen in de waarde van het compartiment kunnen veroorzaken.

 • Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

 • Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het compartiment veroorzaken.

Belangrijke informatie

Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum en blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kunnen dus niet worden gegarandeerd. Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken in het geval van grote verkoop. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en in het kantoor van Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Het compartiment kan onderworpen zijn aan 25% roerende voorheffing, involge de wet Belgisch Staatsblad op 31/12/2012 afhankelijk van de portfolio-allocatie. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be (Met behulp van een externe koppeling verlaat u onze website. Invesco Asset Management S.A. is niet aansprakelijk voor de informatie of adviezen die in dit verband gepubliceerd worden.). Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met de externe ombudsman (02 702 52 00 of klachten@consumentenombudsdienst.be) of met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.com). 

Dit document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be. Morningstar rating: © 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.