Algemene Voorwaarden

Merk op: Alle onderstaande referenties naar de 'site' of 'website' verwijzen naar de website van Invesco op www.invesco.be (en alle relevante microsites).

Deze site is enkel bedoeld voor gebruik door Belgische ingezetenen. Bepaalde informatie op de site is enkel voor financieel adviseurs en is niet geschikt voor particuliere beleggers.

Uitgever van de site

De informatie op deze site wordt uitgegeven door de volgende onderneming:

Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch
Avenue Louise 143/4,
1050 Brussels,
België.

Juridische informatie/Verklaring

De volledige inhoud van de site is onderworpen aan auteursrechten, waarbij alle rechten zijn voorbehouden.

U mag individuele secties van de site downloaden en printen voor persoonlijk gebruik en enkel ter informatie, op voorwaarde dat u alle verklaringen of auteursrechten en andere verklaringen handhaaft. U hebt niet het recht de site (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, (via elektronische of andere weg) te verzenden - tenzij u onze tool 'Pagina e-mailen' gebruikt -, aan te passen, ernaar te linken of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Invesco Asset Management.

U mag geen virussen, 'wormen', 'Trojaanse paarden' of ander item van destructieve aard naar deze site sturen en het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat alles wat u downloadt of selecteert voor uw gebruik van de site vrij is van dergelijke elementen.

Indien er een link bestaat naar een site die niet wordt uitgegeven door een onderneming die deel uitmaakt van het concern van Invesco Ltd (een externe link), dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die site of de producten, diensten of andere elementen die deze site aanbiedt.

Deze site is gevestigd in Engeland in overeenstemming met en is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales. Als u de site gebruikt en erop surft, zal worden aangenomen dat u deze wetten aanvaardt. Een voorwaarde voor het gebruik van de site is dat u zich bij geschillen of gerechtelijke acties onherroepelijk onderwerpt aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken en dat u afstand doet van elk bezwaar tegen acties in deze rechtbanken op basis van de plaats van het geding of op basis van het feit dat de procedure wordt beslecht op een nadelig forum.

Telkens als u de site gebruikt, is een gebruiksvoorwaarde dat u de bovenstaande voorwaarden nakomt.

De doelgroep waartoe u behoort

Wij hebben onze site ontworpen om informatie en diensten te verstrekken die zowel relevant als nuttig zijn voor u. Daartoe zullen wij u vragen de volgende informatie te verstrekken wanneer u bepaalde pagina's op onze site opent.

Sommige pagina's op onze site zijn specifiek aangemaakt voor bepaalde doelgroepen. Als u ons laat weten of u een particuliere belegger, een financieel adviseur of institutionele belegger bent, kunnen wij u de pagina's tonen die het relevantst zijn voor uw doelgroep. Als u de verkeerde doelgroep hebt gekozen, kunt u die nog veranderen aan de hand van de links bovenaan elke pagina.

Als u uw doelgroep hebt aangemerkt als financieel adviseur of institutionele belegger, maar niet geregistreerd bent voor de diensten van onze site, zal u na elke periode van 30 dagen worden gevraagd uw doelgroepkeuze te bevestigen.

Privacyverklaring

U erkent dat wij persoonsgegevens over u zullen verzamelen en verwerken in het kader van uw bezoek aan onze site of wanneer u onze online diensten gebruikt. Zie onze online privacyverklaring en cookiebeleid voor meer informatie.

Bepaalde pagina's op onze site kunnen links bevatten naar andere websites die u mogelijk zullen interesseren. Merk op dat wij geen controle hebben over de inhoud of de privacypraktijken van deze sites. Wij willen u verzoeken het privacybeleid van deze sites te lezen vóór u persoonsgegevens verstrekt.

Veiligheid

Om de blijvende veiligheid te garanderen, moet u uw gebruikersnamen en wachtwoorden te allen tijde veilig houden en mag u ze niet doorgeven aan derden. Van u ontvangen instructies die worden gevalideerd door middel van uw wachtwoord, zullen als authentiek worden beschouwd. Wij raden u sterk aan andere wachtwoorden te gebruiken dan deze die u gebruikt op andere websites, en uw wachtwoorden bovendien regelmatig te veranderen. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord aan iemand anders doorgeeft en wij als gevolg daarvan vaststellen dat de integriteit van onze systemen potentieel in het gedrang kan komen, behouden wij ons het recht voor de online toegang tot uw account te blokkeren. Indien u deze algemene voorwaarden niet naleeft en geen redelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen, of indien uw account werd geblokkeerd om veiligheidsredenen, zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele financiële verliezen die daaruit voortvloeien.

Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele-eigendomsrechten in welk deel van de wereld dan ook die inherent zijn aan de inhoud van deze website en die toebehoren aan Invesco, tenzij uitdrukkelijk toegekend, zijn hierbij voorbehouden.

Deze algemene voorwaarden werden bijgewerkt op 1 juli 2020. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze verklaring op elk ogenblik te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen op deze pagina van de site publiceren op de datum waarop ze van kracht worden.